ตรวจสอบคุณภาพ บ้านและอาคารระหว่างก่อสร้าง

 

 

 ขั้นตอนการตรวจสอบ

 

1. จัดทำแผนการเข้าตรวจ (โดยยึดตามแผนงานก่อสร้างเป็นหลัก)


2. จัดทำรายงาน Defect List แสดงจุดต่างๆที่ต้องแก้ไขพร้อมรูปถ่ายและข้อเสนอแนะส่งเป็นไฟล์ทาง E-mail


3. การติดตามผล


4. การคุยกับผู้รับเหมาในเรื่องของการตรวจ

 

สิ่งที่จะต้องเตรียมตัวก่อนให้เราบริการ


1. งวดงานของผู้รับเหมา (ถ้ามี)


2. พื้นที่ใช้สอย เป็น ตารางเมตร


3. เบอร์ติดต่อ หรือ facebook หรือ line

ราคาประเมินเบื้อต้น (กรุณาสอบถาม)


ราคาเฉลี่ย ตร.ม.ละ 500 บาท ต่อการตรวจ 20 ครั้ง (โดยประมาณขึ้นอยู่กันความยาก ง่าย และ detail ของงาน)


*ราคานี้ไม่รวม test งานเสาเข็มโดยวิธี Seismic Integrity Test (ถ้ารวม 300-500 ต่อต้น)


*ราคานี้ไม่รวมงานรั้วเกินกว่า 200 เมตร