ตรวจสอบบ้านและคอนโดก่อนโอนกรรมสิทธิ์

 

 

ทำการตรวจสอบคุณภาพ 2 ครั้ง โดยการตรวจสอบดังนี้

ภายนอก

 • ตรวจสอบรั้ว,ประตูรั้ว
 • ตรวจสอบดินถมรอบบ้าน , สวน
 • ตรวจสอบพื้นที่ลานจอดรถและทางเดินนอกบ้าน
 • ตรวจสอบการระบายน้ำ

 

งานโครงสร้าง

 • ตรวจสอบเสา คาน ผนัง พื้น และส่วนต่างๆที่เกี่บวข้องกับโครงสร้างอาคาร โดยการประเมินด้วยสายตา

 

งานระบบประปาสุขาภิบาล

 • ตรวจสอบการใช้งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ
 • ตรวจสอบระบบประปา/ท่อน้ำทิ้งภายในและภายนอก
 • ตรวจสอบการรั่วซึม
 • ตรวจสอบระบบปั๊มน้ำ
 • ตรวจสอบระบบบ่อดักกลิ่น
 • ตรวจสอบการใช้งานถังบำบัดน้ำเสีย

 

งานระบบไฟฟ้า

 • ตรวจสอบการใช้งานระบบตู้ไฟ
 • ตรวจสอบการใช้งานและขนาดเบรกเกอร์
 • ตรวจสอบระบบตัดไฟ
 • ตรวจสอบการเข้าสายไฟในตู้ไฟและปลั๊กไฟ
 • ตรวจสอบการติดตั้งและการใช้งานสวิตช์ โคมไฟ และปลั๊กไฟ
 • ตรวจสอบการเดินท่อร้อยสายไฟ
 • ตรวจสอบสัญญาณกริ่ง
 • ตรวจสอบสายสัญญาณทีวี,โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตที่ฝังอยู่ในผนัง

 

งานสถาปัตยกรรม

 • ตรวจสอบงานผนัง (สี,ผิว,ระนาบ,ฉากมุม,การรั่วซึม)
 • ตรวจสอบงานพื้น (สี,ผิว,ระนาบพื้น,การชำรุดเสียหายของวัสดุ,ความลาดเอียง,การปูพื้น)
 • ตรวจสอบงานฝ้าเพดาน (สี,ผิว,การรั่วซึม)
 • ตรวจสอบประตู,หน้าต่าง (สี,การรั่วซึม,การใช้งาน,การชำรุดเสียหายของวัสดุ)
 • ตรวจสอบงานบันได (สี,ผิว,ความลาดชัน,ความสูงของลูกตั้ง,ความกว้างของลูกนอน,การชำรุดเสียหายของวัสดุ)
 • ตรวจสอบงานยาแนวและซิลิโคน
 • ตรวจสอบการติดตั้งหน้าต่าง ประตู เฟรมอลูมิเนียม
 • ตรวจสอบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อเฟรมและขอบผนัง
 • ตรวจสอบการใช้งานและการชำรุดเสียหายของวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ

 

งานหลังคา

 • ตรวจสอบการปูกระเบื้องหลังคา
 • ตรวจสอบการรั่วซึม ตรวจสอบรอยรั่ว และคราบน้ำ

 ** ไม่มีการฉีดน้ำขึ้นหลังคา เนื่องจากฉีดขึ้นไม่ถึง และปริมาณน้ำไม่มาก/ไม่ทั่วถึงพอที่ทำให้เห็นการรั่วซึมได้เท่าๆกับฝน**

 • ตรวจสอบการชำรุดเสียหายของฉนวนกันความร้อน

 

จัดทำรายงาน Defect List แสดงจุดต่างๆที่ต้องแก้ไขพร้อมรูปถ่ายและข้อเสนอแนะส่งเป็นไฟล์ทาง E-mail

(ส่งหลังจากตรวจสอบแล้วเสร็จไม่เกิน 3-4 วัน)

 

ตัวอย่างรายงาน  (สามารถขอดูเพิ่มเติมได้)