วิธีเลือกฉนวนกันความร้อน

ถ้าเป็นบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว ควรใช้แบบฉนวนกันความร้อนที่ปูบนฝ้าจะสะดวกกับการปูมากกว่าแบบอื่นๆครับและควรเลือกให้มีความหนาของฉนวนมากที่สุดที่งบจะทำได้ครับ เพราะยิ่งหนายิ่งหน่วงความร้อนที่ผ่านฝ้ามามาก

 ชนิดของฉนวนแบ่ง เป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ฉนวนแบบสะท้อนความร้อน เรามักเห็นวัสดุสะท้อนทำจากอะลูมินัมฟอยด์ จะปูระหว่างโครงหลังคา และ แผ่นหลังคา ฉนวนแบบนี้ทำหน้าที่สะท้อนความร้อนที่ได้รับจากหลังคาได้โดยตรง

 

2. ฉนวนกันความร้อน ทำหน้าที่กันความร้อนใต้โพรงหลังคาที่ยังคงมีหลงเหลือ ไม่ให้เข้ามาในบ้านได้ฉนวนแบบนี้จะใช้วัสดุหลายชนิดได้แก่ ใยแก้ว ขนสัตว์ เส้นใยเซลลูโลส มีให้เลือกหลายแบบ ทั้งที่เป็นผืน เฉพาะยัดไส้ใน หรืออัดเป็นแผ่น

 

เมื่อทราบหน้าที่ของฉนวนทั้ง 2 ประเภทแล้ว ขอแนะนำว่าเพื่อประสิทธิภาพในการกันความร้อนสูงสุด น่าจะต้องใช้ทั้ง 2 ประเภท คือแผ่นฟอยด์ปูใต้หลังคา เพื่อสะท้อนความร้อนจากหลังคาโดยตรงออกไป และฉนวนปูเหนือฝ้าเพดานแบบยัดไส้ เพื่อกันความร้อนแผ่ลงมาในตัวบ้าน แต่โดยส่วนใหญ่บ้านที่ขายตามโครงการ จะมีเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น

 

ข้อจำกัดการใช้ฉนวนกันความร้อน

- ไม่ควรใช้ฉนวนกันความร้อนแบบยัดไส้ถ้าพื้นที่หลังคาบ้านมีลมโกรก เพราะจะทำให้แผ่นฉนวนเคลื่อนตัว

ทางแก้คือทาวัสดุอุดพื้น    ผิวด้านบน เพื่อให้ยึดติดอยู่กับที่ ต้องให้ฉนวนแห้งตลอดเวลา

- ไม่แนะนำให้ใช้วัสดุฉนวนที่เป็นใยหิน เพราะระคายเคืองผิวหนัง และอาจก่อให้เกิดมะเร็งได้

ถ้าติดตั้งฉนวนทับบนสายไฟ ควรปรึกษาช่างไฟว่าปลอดภัยไหมก่อนติดตั้ง บางครั้งฉนวนความร้อนนี้อาจเป็นเชื้อเพลิงได้ดีเมื่อเกิดประกายไฟ